anvendelsesområde

Hvad er Scope:

Omfanget refererer til det, du vil opnå. Det er et maskulin navneord, der stammer fra det græske ord skopos, der betyder "den, der ser, hvem der beskytter". Anvendelsesområde er formålet, målet eller hensigten, der er oprettet som det endelige mål.

Anvendelsesområde er målet, der er beregnet, er synonymt med formål, formål eller design. I tilfælde af revision er anvendelsesområdet det mål, der skal nås med revisionen.

Begrebet omfang kan forklares ved hjælp af aritmetik og logik i propositional calculus. I begge er det påvist, at tvetydigheder kan undgås.

Omfangssætninger

Omfanget af historien er at tro på, at alle vil blive flyttet.

Omfanget af en studerende er at få de bedste karakterer.

Omfanget af projektet

I projekter kan det også forstås som grænsen for, eller hvad der vil nå en bestemt operation, og inden for hvilke systemressourcer der kan bruges.

Det er de opgaver, der skal opfyldes for at en tjeneste, et produkt eller et resultat skal præsenteres med de særlige forhold, der tidligere er fastlagt. Omfanget af et projekt er afgørende, og når det er dårligt defineret, kan der opstå konflikter over budget og tidsplan.

Omfangsøkonomi

Udtrykket anvendelsesomfang indikerer en situation, hvor omkostningerne ved at producere to forskellige produkter er lavere, hvis disse to produkter fremstilles af et selskab.

Dette kan forklares, fordi der er råvarer, der bruges til produktion af forskellige råvarer eller tjenesteydelser, eller fordi fremstillingsprocesserne er komplementære.