Fiat Lux

Hvad er Fiat Lux:

Fiat Lux betyder "Lad der være lys" eller "Lad være Lys . " Det er et bibelsk udtryk, som blev brugt af Gud under universets oprettelse, da han skabte lys fra intet. Det er en velkendt metafor, og repræsenterer oprindelsen af ​​den nye.

Udtrykket kommer fra det tredje vers i Genesis, når det står: "I begyndelsen skabte Gud himlene og jorden." Og jorden var uden form og tomhed, og mørket var på afgrundens overflade. Og Gud sagde: Lad der være lys, og der var lys. Og Gud så lyset, og det var godt, og Gud splittede lyset fra mørket.

Når du opretter en ide, en tanke, skaber vi simpelthen noget nyt, nemlig "Fiat Lux". Udtrykket bruges også til en anden betydning af metafor, for at fjerne uvidenhed.

Fiat Lux i frimureri

Fiat Lux er også et udtryk, der i vid udstrækning anvendes i frimureriet, siges at være kulminationen på indvielsen, hvorefter kandidaten får lyset af frimurerisk visdom, da det var i den profane verdens mørke.