Etisk og Moral

Hvad er etisk og moralsk:

I den filosofiske, etiske og moralske sammenhæng har de forskellige betydninger . Etik er forbundet med en begrundet undersøgelse af moralske værdier, der styrer menneskelig adfærd i samfundet, mens moral er told, regler, tabuer og konventioner etableret af hvert samfund.

Betegnelserne har forskellig etymologisk oprindelse. Ordet "etik" kommer fra det græske "ethos", som betyder "måde at være" eller "karakter" på. Allerede ordet "moral" har oprindelse i latin termen "morales", der betyder "i forhold til tolden".

Etik er et sæt viden uddraget fra undersøgelsen af ​​menneskelig adfærd, når man forsøger at forklare moralske regler på en rationel, grundet, videnskabelig og teoretisk måde. Det er en overvejelse om moral.

Moral er det sæt regler, der anvendes i hverdagen og anvendes kontinuerligt af enhver borger. Disse regler styrer hver enkelt person, styrer deres handlinger og domme om, hvad der er moralsk eller umoralsk, rigtigt eller forkert, godt eller dårligt.

I praktisk forstand er formålet med etik og moral meget ens. De er begge ansvarlige for at opbygge de fundamenter, der vil lede menneskets adfærd, bestemme hans karakter, altruisme og dyder og for at lære den bedste måde at handle og opføre sig i samfundet.

Vil du vide mere om dette emne? Tjek disse eksempler på etik og moral.