monopol

Hvad er monopol:

Monopol er den ubestridte udnyttelse af en virksomhed eller industri i kraft af et privilegium . Det er besiddelsen eller ret i en eksklusiv karakter. At have monopolet er at besidde eller nyde udnyttelsen på en abusiv måde er at sælge et produkt eller en tjeneste uden konkurrent med høje priser . Fra de græske monos, som betyder "en" og " polein ", der betyder "at sælge".

At standse et monopol er en situation, hvor et enkelt selskab dominerer udbuddet af et bestemt produkt eller en tjenesteydelse. Det er når markedet er domineret af en monopolstruktur og ikke af markedets lovgivninger, der sikrer det super fortjeneste. De fleste lande har et sæt love for at forhindre monopoldannelse.

Monopoler opstår på grund af særlige karakteristika ved et givet marked eller på grund af offentlig regulering. Det tvingende monopol betyder, at efterspørgselskurven for aktivet er negativt vippet, da den faste efterspørgsel og efterspørgslen på markedet er de samme.

oligopol

Mens der i monopolet ikke er konkurrence, er oligopolet præget af en gruppe virksomheder, der dominerer en bestemt sektor af økonomien eller produktet, der markedsføres. De pålægger ofte abusive priser og eliminerer muligheden for konkurrence gennem erhvervelse af små virksomheder.

Det er almindeligt for oligopolvirksomheder at etablere kvoter for produktion (som hæver priserne) og territorial opdeling af forbrugermarkedet indbyrdes for at øge deres profitrate. Udviklingen i retning af oligopolisering er hovedsageligt i sektorer af økonomien, der kræver store investeringer, såsom bil-, kemi- og medicinalindustrien mv.