Unesco

Hvad er Unesco:

Unesco er akronym for De Forenede Nationers Uddannelses-, Videnskabelige og Kulturelle Organisation. Det blev grundlagt lige efter slutningen af ​​Anden Verdenskrig med det formål at bidrage til fred og sikkerhed i verden gennem uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Unesco's hovedkvarter ligger i Paris, Frankrig, og opererer i 112 lande.

Unesco bidrager til uddannelse af lærere og bidrager til opførelse af skoler og donation af udstyr, der er nødvendige for dets funktion, samt at fremme kulturelle aktiviteter for samfundene til at værdsætte deres kulturarv gennem bevarelse af kulturelle enheder og traditioner samt fremme af bøger og læsning.

Desuden fremmer Unesco fri bevægelighed for ideer med audiovisuelle midler, fremmer pressefrihed og uafhængighed, pluralisme og mangfoldighed i medierne gennem det internationale program til fremme af kommunikation.

Et af hovedformålene med organisationen er at reducere analfabetisme i verden og bidrage til dette ved at finansiere læreruddannelse og skabe skoler i flygtningegrupper.

Inden for videnskab og teknologi fremmer Unesco forskning til at styre udnyttelsen af ​​naturressourcer samt skabe programmer til beskyttelse af kultur og naturarv samt udvikling af medierne.