locus

Hvad Locus betyder:

Locus er et latinsk ord, som bogstaveligt betyder "sted", "position" eller "sted" .

Dette udtryk kan bruges i forskellige sanser og til forskellige områder, såsom psykologi, genetik, matematik, fonetik og så videre.

I matematik og geometri er locus et locus bestående af sæt af punkter i rummet, der nyder en bestemt matematisk egenskab. De kan være geometriske steder med kurver, overflader og så videre.

I psykologi klassificeres locus i kontrolområde, hvilket er individets forventning om, hvorvidt deres forstærkninger er under intern kontrol (personlig indsats, kompetence) eller ekstern (andre mennesker, held, chance osv.) .

En person, der har en overvejende indre locus, føler sig mere i kontrol med sit eget liv, lettere at opnå personlig succes, i bytte for en langt større efterspørgsel af sig selv.

En person med ekstern kontrolområde føler, at eksterne faktorer har større kontrol i deres liv, kræver flere af andre og har større følelsesmæssig afhængighed.

Gene locus

Locus i genetik er det faste sted på et kromosom, hvor et bestemt gen eller markør er placeret .

Den organiserede liste over kendte locus for et kromosom hedder et genetisk kort, som er en proces til bestemmelse af locus for en given fænotypisk karakter.

Lær mere om genets betydning.