Søg

Hvad er søgning:

Søgning er et engelsk udtryk, der betyder "søgning" eller "søgning". På internettet beskriver udtrykket handlingen med at søge efter noget specifikt indhold, enten inden for selve webstedet eller på alle servere, der er tilgængelige for forskning. Instrumentet til søgning af indhold på internettet hedder "søgemaskine". Google Search er blandt de mest fremtrædende søgetjenester.

Udtrykket søgning kan også bruges, når en person går til lægen og skal foretage prøver. I dette tilfælde er testene en søgning, det vil sige en omhyggelig undersøgelse af det onde, patienten føler.

Søgning bruges også i politisager, når der opstår en begivenhed, der kræver tilstedeværelse af retshåndhævende myndigheder. Det siges, at en undersøgelse, et magasin, en søgning eller søgning vil blive foretaget for ethvert objekt i scenen.