kredser

Hvad er Orbit:

Orbiting betyder at gå omkring noget, være i handlingsfeltet eller påvirkning af nogen eller noget. kredsløb kan også være en buet bane, som en krop krydser omkring et punkt under en kraft eller et hulrum, hvor øjet er indsat og andre strukturer eller en kredsløb, definition af matematik.

I fysikken er bane den bane, at en krop løber rundt om en anden under påvirkning af en vis kraft. I henhold til lovene om planetarisk bevægelse er kredsløbene elliptiske, selvom planeterne nær Solen, som de kredser om, har næsten cirkulære kredsløb. Inden for et solsystem rejser planeter, asteroider, kometer og andre mindre genstande omtrent elliptiske baner omkring solen, mens månerne og andre satellitter gør det samme omkring planeterne.

Der er også den geostationære kredsløb, som er, når kredsløbet er cirkulært og behandler nøjagtigt på jordens ækvator i nulpunktsgrader nul, og dets rotation følger nøjagtigt Jordens rotation.

Orbit kan også være et menneskeligt pyramideformet skelethulrum, hvor pære af øjet, muskler, nerver, skibe og tårer indføres.