Notice

Hvad er Edital:

Meddelelse er en skriftlig handling, hvori der fremlægges bestemmelser, advarsler, citater og andre officielle meddelelser .

Edicterne udgives normalt på offentlige steder eller annonceres via den officielle presse, normalt i store cirkulationsblad, til generel viden eller for nogle interesserede parter.

Der er flere typer edikter, som får deres egne navne afhængigt af deres formål. En offentlig meddelelse kan formidle en henvisning, en proklamation, en kontrakt, en undtagelse, en budgivning for værker, tjenester, prisfastsættelse og så videre.

Men de mest almindelige eller populære edicter er de offentlige udbud, der styrer alle de faktorer og trin i de selektive processer, samt de nødvendige kompetencer til deres udførelse.

Beslægtede søgninger

Meddelelse om henvisning er en meddelelse, der indkalder sagsøgte af en proces, der er på et usikkert sted, til at præsentere sig på det sted, der er fastlagt i edicten, for at gøre sin protest før den nævnte proces.

Lær mere om betydningen af ​​Citation.

Proklamationsmeddelelse

Proklamation er et dokument udgivet af et registret kontor, hvor de nygifte, der anmodede om ægteskabet, er bosat i forskellige byer med forskellige registret kontorer.