NEP

Hvad er NEP:

NEP er akronym for Ny Økonomisk Politik, og den økonomiske politik fulgte i Sovjetunionen efter kommunismens slutning i krigen 1921 og med Stalinens opståen i 1928. NEP'en var baseret på små gårde, industrielle og kommercielle til det private initiativ for at få Sovjetunionen til at komme ud af krisen, hvor den var.

Den Nye Økonomiske Politik har genvundet nogle spor af kapitalismen for at forbrænde den kommende sovjetiske økonomi. NEP, ifølge Lenin, bestod af et taktisk tilbagetog, der var karakteriseret ved genoprettelsen af ​​fri virksomhed og små private ejendomme, idet man indrømmede støtte fra udenlandsk finansiering. Lenin sagde "Et skridt bag for at give to fremad".

NEP havde nogle principper: frihed inden for intern handel, arbejdsløn for arbejdstagere, tilladelse til drift af private virksomheder og tilladelse til at komme ind i udenlandsk kapital til genopbygningen af ​​landet.

NEP trådte i kraft i 1921, det blev idealiseret og bygget af Lenin, og det genindførte gamle kapitalistiske praksis. Denne økonomiske politik reverserede tidligere økonomiske politikker, som f.eks. Suspension af nationalisering af fabrikker, opgivelse af tvangsrekvisition af landbrugsprodukter og råvarer, afbrydelse af rationering af levnedsmidler og industrialiserede produkter, afslutning af distributionen af ​​rationkort og billet i stedet for betalinger i valuta og direkte udveksling af produkter.