regeringsførelse

Hvad er governance:

Governance stammer fra udtrykket regeringen, og kan have flere fortolkninger afhængigt af tilgangen. Ifølge Verdensbanken er "governance den måde, hvorpå magten udøves i at styre et lands sociale og økonomiske ressourcer til udvikling, og regeringernes evne til at planlægge, formulere og planlægge politikker og udføre funktioner ."

Governance kan være synonymt med regeringen, den suverænitet, som den overordnede politik i et land er ansvarlig for, og er den højeste del af den offentlige administration. Men styring kan også vedrøre foranstaltninger truffet af regeringen for at styre det pågældende land.

Der er otte hovedkarakteristika ved god regeringsførelse: retsstatsprincippet, gennemsigtighed, ansvarlighed, konsensusorientering, lighed og inklusivitet, effektivitet og effektivitet og ansvarlighed.

Corporate Governance

Der er også corporate governance af virksomheder, der er sæt af processer, regler, beslutninger, told, ideer, der viser, hvordan virksomheden eller samfundet styres eller styres.

It-styring

IT-styring er et sæt praksis, standarder, der påtænkes af ledere, ledere, teknikere og it-brugere af en organisation med det formål at sikre effektiv kontrol, udvidelse af sikkerhed og præstationsprocesser.