postulat

Hvad er Postulat:

Postulat er en sætning, der ikke er bevist eller demonstreret, og bliver derfor indlysende eller bliver en første konsensus for accept af en given teori.

Postulatet er ikke nødvendigvis en meget klar sandhed. Det er et formelt udtryk, der bruges til at udlede noget for at opnå et resultat lettere gennem et sæt sætninger. Postulatet er et forslag om, at selv om det ikke er indlysende, anses det for sandt uden diskussion.

Postulatet ses ofte som et synonym for aksiom, fordi begge accepteres uden debat. Imidlertid kan aksiom også have en anden betydning som i matematik, som kan være en indledende hypotese af andre udtryk, ellers en sætning, proposition eller regel, som tillader opbygning af et formelt system.

I nogle specifikke tilfælde som matematik eller nogle naturvidenskaber accepteres aksiomer ikke fordi de er en absolut sandhed, men fordi de er en del af et logisk princip, som er en del af en perfekt logisk sekvens eller fordi de stammer fra empirisk viden baseret på observation og videnskabelige data.

Aksiomer eksisterer også inden for ingeniørfag, når det accepteres noget uden formelle beviser, og dets valg er lavet ud fra et utilitaristisk og økonomisk synspunkt, eller det kan også være en hypotese inden for modellering.

Nogle af de mest kendte postulater er Kochs postulat, Bohrs postulat og Euclids postulat.

Postulat og aksiom

Forskellen mellem aksiom og postulat er, at aksiomet indeholder beviser i sig selv og derfor ikke behøver at blive påvist. Axiomer kan ikke udledes af fradragsprincipper, og det kan heller ikke påvises ved formelle afledninger, fordi de er indledende hypoteser.

Et postulat er sandsynligt, selv om det ikke kan påvises. På den anden side kan et aksiom ikke være plausibelt, men betragtes som en absolut sandhed.

Regnskabsposter

Postulaterne er grundlaget for regnskab og kan kvalificeres som beskrivende postulater, miljøpostulater og normative postulater.