Privat ejendom

Hvad er privat ejendom:

Privat ejendom er en ret, der giver indehaveren flere beføjelser, og er genstand for undersøgelse af civilret .

Privat ejendom omfatter retten til at bruge, nyde og bortskaffe en bestemt ting på en absolut og eksklusiv måde, men disse beføjelser kan ikke udøves ubegrænset, da de vil påvirke andres ret, som også har samme interesser som andre personer og, det er op til den offentlige magt at begrænse hver enkelt magt.

Privat ejendom er en del af kapitalismen og har også en social funktion, der er fastsat i den brasilianske forfatning siden 1988, da temaet blev lovgivet for første gang. Privat ejendom ud over at tjene ejerens interesser skal opfylde sin sociale funktion og handle i overensstemmelse med almenvellet.

I verdenserklæringen om menneskerettigheder gives retten til privat ejendom, hvor det hedder, at "hver enkelt person har ret til at eje egen ejendom alene eller i forbindelse med andre og ingen skal vilkårligt fratages hans ejendom."

Der er også det private ejerskab af produktionsmidlerne, som udgøres af arbejdsmidlerne og arbejdets formål. Arbejdsmidlet er produktionsinstrumenterne som maskiner, udstyr, værktøjer, teknologi; faciliteterne er som bygninger, lagerhuse, kontorer; de energikilder, der anvendes i produktion, der kan være elektriske, hydrauliske, nukleare, vind; og transportmidler. Udnyttelsen af ​​privat ejendom sker, når ejeren ejer produktionsmidlerne og i forskellige former bruger en del af sit arbejde, for han betaler dem ikke de fulde frugter af, hvad de producerer.