5 Hovedårsager til social ulighed

Social ulighed er ubalancen mellem levevilkår blandt borgerne i et land . Det er grundlæggende defineret af to karakteristika: økonomiske forskelle og forskelle i adgangen til grundlæggende rettigheder blandt sociale klasser.

Kend nu de vigtigste årsager, der stammer fra den sociale ulighed:

1. Dårlig indkomstfordeling

Den dårlige fordeling af indkomst er muligvis den største årsag til social ulighed i et land. Den ringe indkomstfordeling sker, når der er en ubalance mellem befolkningen med høj indkomst og den fattigste befolkning.

I den dårlige indkomstfordeling er der et lille antal personer eller familier med høj indkomstkoncentration (rigdom). For det meste lever befolkningen på en lavere indkomst, ofte utilstrækkelig til grundlæggende overlevelse.

Den dårlige indkomstfordeling giver anledning til et problem, der kaldes indtægtskoncentration, hvilket netop er koncentrationen af ​​meget af landets indkomst i hænderne på en lille social gruppe. Som følge heraf er den resterende del af indkomsten fordelt på de øvrige sociale klasser.

2. Manglende adgang til kvalitetsuddannelse

Del Tweet Tweet

Et lavt uddannelsesniveau i et land er også en af ​​årsagerne til social ulighed, fordi den dårlige kvalitet i uddannelsen skyldes den lave kvalitet af faglig og teknisk uddannelse. Som følge heraf bliver borgerne ikke godt rustet til at konkurrere og påtage sig gode job.

Problemet med adgang til kvalitetsuddannelse manifesterer sig på flere måder:

  • ved manglen på steder i skoler,
  • af den lave kvalitet af undervisningen tilbydes
  • med lidt investering i offentlige uddannelsespolitikker,
  • på grund af dårlige bevarelsesforhold i skolerne,
  • vanskeligheder i forbindelse med elevtransport,
  • sikkerhed i skolemiljøet.

I lande med bred social ulighed bør kvalitetsuddannelse være blandt regeringens prioriteter, da det bidrager til at mindske ulighederne gennem social integration.

3. Utilstrækkelige offentlige investeringer

Del Tweet Tweet

Manglen på offentlige investeringer er en anden årsag til sociale uligheder. Det er en del af regeringens forpligtelse til at foretage tilstrækkelige og tilstrækkelige investeringer på områder, der giver borgerne adgang til rettigheder, der skal garanteres for alle.

Der er nogle af disse rettigheder: adgang til sundhedsydelser, grundskoleuddannelse, erhvervsuddannelse, bolig og offentlig sikkerhed. De lider også af manglende investeringsområder som kultur, fritid, offentlige politikker og social bistand.

Statsinvesteringer kan være utilstrækkelige af nogle grunde. Det kan f.eks. Ske, at staten ikke har tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme kravene til alle de tjenester, der er nødvendige både for regeringens funktion og for at imødekomme befolkningens behov.

Hvis dette sker, og regeringen undlader at foretage tilstrækkelige investeringer, vil de tjenester, der tilbydes til befolkningen, ikke være af høj kvalitet eller være utilstrækkelige til at imødekomme efterspørgslen i landet.

På samme måde skal regeringens planlægning også være vellykket med hensyn til, hvilke offentlige politikker der bør prioriteres for at sikre, at hele befolkningen har adgang til disse rettigheder.

4. Vanskeligheder ved adgang til grundlæggende tjenester

En anden årsag til social ulighed er vanskeligheden med at få adgang til rettigheder og tjenester, der skal sikres til alle indbyggere i et land. Eksempler er: adgang til grundlæggende rettigheder til mad, bolig, uddannelse, sundhed, sikkerhed og beskæftigelsesmuligheder.

I ulige lande er det ret almindeligt, at offentlige tjenester, der tilbydes af regeringer til borgerne, ikke er tilstrækkelige til at imødekomme befolkningens efterspørgsel og ofte ikke af tilstrækkelig kvalitet. Som følge heraf har de, der har tilstrækkelig indkomst, adgang til disse tjenester privat.

Således har de, der ikke har de økonomiske betingelser for at betale for private tjenester, større problemer med at få adgang til disse rettigheder, hvis de ikke udbydes af regeringerne eller er forsynet med dårlig kvalitet.

5. Dårlig administration af offentlige ressourcer

Del Tweet Tweet

Manglende forvaltning af offentlige ressourcer er dårlig forvaltning af beslutninger vedrørende brug af offentlige midler. Dårlig ressourceforvaltning kan eksistere på grund af manglende statslig planlægning, i tilfælde hvor regeringen ikke foretager sunde budgetbeslutninger, og ikke gør den nødvendige investeringsopdeling for hvert område.

Misbrug af offentlige penge kan ske ved at tage forkerte beslutninger, der fører til spild af offentlige midler og investeringer i projekter, indkøb, politikker og værker, der ikke er prioriterede.

Det skal bemærkes, at eksistensen af ​​tilfælde af korruption og hvidvaskning af penge også er faktorer, der forværrer situationen. I disse tilfælde er det almindeligt, at penge omdirigeres til politiske ordninger, der skal bruges til at garantere befolkningens rettigheder og til finansiering af tjenester.

Lær mere om betydningen af ​​social ulighed, fattigdom og social sårbarhed.