Enkel interesse

Hvad er simpel interesse:

Enkel interesse er indkomsten opnået gennem en investering med startkapital . De består af den procentdel, der beregnes ud fra denne værdi.

Denne indkomst anvendes på et beløb, der er blevet lånt og fungerer som en leje på dette lån med en sats, der er defineret ud fra den oprindelige værdi, renten og tiden, repræsenteret ved ligningen nedenfor:

For eksempel har en person en gæld på R $ 1000, 00 (tusind reais), som skal betales med en rente på 8% pr. Måned, ved at vedtage simple renteordningen og denne gæld skal betales om to måneder.

Renterne beregnet for denne gæld vil være:

j = 1000 x 0, 08 x 2 = 160

Det vil sige, den pågældende vil betale, ud over de 1000 reais af gælden, plus 160 reais af interesse.

Det vigtigste ved tidspunktet for simpel renteberegning er, at renten i en bestemt periode ikke lider akkumulationer, så de altid er ens i alle de perioder, hvor investeringen har en vis indkomst.

Dette er et meget almindeligt emne inden for finansielle matematikdiscipliner, da banker generelt bruger en kombination af kommercielle og nøjagtige renter til at beregne renter på kortfristede finansielle transaktioner.

Se også betydningen af ​​interesse.

Sammensat interesse

Sammensatte renter er renterne af en bestemt periode, der tilføjes til hovedstaden til beregning af ny interesse i følgende perioder.

Se mere om betydningen af ​​sammensatte interesser.