bisectrix

Hvad er bisektor:

Bissetrix er det halvrektangel, der stammer fra vertexet og deler i en halv vinkel i to vinkler med samme mål (kongruent). Denne term og koncept bruges i geometri, især når det kommer til analyse af trekanter.

I tilfælde af bisektorer i en trekant kan disse forekomme i to forskellige former: intern bisektor og ekstern bisektor.

Ifølge den interne bisektor sætning deler en indre bisektor med en vinkel den modsatte side i forholdsmæssige segmenter på tilstødende sider. På den anden side siger den eksterne bisektor sætning, at ligesom de indre bisektor er de modsatte sider af de yderste vinkler proportional med de tilstødende sider.

Se også: Betydning af geometri og typer af trekanter.