Erga Omnes

Hvad er Erga Omnes:

Erga omnes er et udtryk på latin, der betyder "mod alle", "mod alle" eller "i forhold til". Det bruges normalt i den juridiske arena til at henvise til en lov eller norm, der gælder for alle enkeltpersoner (bindende virkning).

Erga omnes- effekten er fastsat i artikel 102, stk. 2, i den brasilianske forbundsforfatning.

De endelige afgørelser af fortjenester, som Federal High Court fremsætter i direkte handlinger af forfatningsprincippet og deklaratoriske handlinger af forfatningsmæssighed, vil fremkalde effektivitet mod alle og en bindende virkning på de øvrige organer i retsvæsenet og den direkte og indirekte offentlige administration i forbundsregeringen, statslige og kommunale.

Således, når en given lov har effektivitet, betyder Erga omnes, at dette bør gælde for alle dem, der falder ind i de karakteristika, der regrammer det.

Erga omnes håndhævelse svarer til alle enkeltpersoners forpligtelse til at respektere andres ret, når det tilhører dem.

Erga Omnes og Inter parter

Erga omnes- effekten er normalt gældende for retsakter (love, dekret, resolutioner osv.), Og i dette tilfælde er deres indhold en generel regel for alle personer, der henhører under en given jurisdiktion.

På den anden side tilhører interpartes- effekten sædvanligvis retsafgørelser, og disse er kun begrænset til personer, der deltog i en bestemt retssag, for eksempel.

Se også: Betydning af Ex tunc og Ex nunc.