forlegenhed

Hvad er svært?

Vanskeligheder er et problem, en hindring, der ligger mellem handling og mål . Det er et maskulin navneord, der angiver, hvad der hæmmer, hvad enten det er en ting eller en person.

Det kan være en fysisk hindring, som en sten i midten af ​​vejen eller en lukket vej eller en subjektiv hindring, der er relateret til mennesker eller ting, der står imellem mål og ikke kun fysiske ting:

"John var en hindring i Marys liv, selv efter at de havde sluttet forholdet."

"Eduardo så sin vanskelighed ved at lære engelsk som en hindring for hans karriere."

"En af flaskehalse for at donere blod er den person, der vejer mindre end 50 pund."

Blandt synonymerne for hindring kan vi bruge udtrykkene hindring, barriere, forlegenhed, obstruktion, indsigelse, problem, vanskeligheder, tilbageslag, hindring, hindring og hindring.

engelsk kan ordet hindring oversættes af hindring eller forlegenhed, men mere almindeligt er de begreber, hindring eller barriere almindeligt anvendt .

spansk kan hindring forstås som hindring, forlegenhed eller hindring.

Vanskeligheder eller værdiforringelse

Ordets korrekte skrivning er en hindring, og impulsen eksisterer ikke.

Ordet hindring kommer fra empecer, hvilket betyder at hindre eller hindre. Denne verb kommer til gengæld fra den latinske impedire, der er dannet af suffikset , som repræsenterer negativet og pesen, som er eksamensfødder, og betyder bogstaveligt at binde fødderne.

Men i det portugisiske sprogs moderne skrivning har vi den udviklede form "empecer", og af denne grund er substantivet der stammer fra det, hindring, altid skrevet med e.