pottemager

Hvad er en Potter:

Potter er håndværkerne ansvarlig for fremstilling og markedsføring af keramiske objekter . Potteren arbejder i keramikværket, som består af fabrikken, der producerer objekter lavet af ler.

Blandt de objekter, der produceres af pottere er potter, fliser, fade, mursten og så videre.

I den kristne bibel bliver lignelsen om "Potter og Vase" fortalt:

"Dette er det ord, der kom fra Herren til Jeremiah: 'Gå til potterens hus, og der vil du høre min besked . ' ' Så gik jeg til potterens hus og så ham arbejde med hjulet. dannede i hans hænder, og han forarbejdede det og dannede et andet skib efter hans vilje. Og HERREN talte til mig ordet, O Israel, kan jeg ikke handle med dig som han gjorde? "Som ler i potterens hænder, så er du i mine hænder, Israels fællesskab" (Jeremias 18: 1-6).

I denne lignelse, ifølge den kristnes fortolkning, ville keramikeren være Guds figur selv, udrustet med barmhjertighed og tålmodighed og ansvarlig for gradvist at forme menneskers ufuldkommenheder.

Se også: Parabola.

Etymologien af ​​dette ord kan have stammer fra den latinske krukke, som betyder "panela" (lavet af ler).