Betydning af kampsager

Hvad er Martial Law:

Martial law er en stat, der er implanteret i en bestemt nation, når erstatning af alle love og borgerlige rettigheder sker i henhold til love fastsat af de militære myndigheder .

Martial lov er normalt indført som reaktion på scenarier af ekstrem civil og politisk konflikt eller situationer med overhængende fare og katastrofer, der destabiliserer regeringen.

I en kampsituation er alle borgernes rettigheder tilbagekaldt, idet de er tvunget til at sende direkte til hærens og andre militariserede styrker. Således tages alle eller en del af de grundlæggende frihedsrettigheder ud af mennesker, især for eksempel at komme og gå og samle sig i grupper.

Afgørelser truffet af militæret under kampsagen er ubestridelige, og borgeren, hvis han er anklaget og dømt for noget, f.eks. Ikke har ret til at appellere til retten, som det ville ske i en demokratisk stat.

Udtrykket "martial" er et adjektiv i forhold til hvad der er krigslignende og relateret til krig. Forklaringen på denne betydning ligger i ordets etymologi: fra den latinske martialis, en henvisning til Mars, krigsguden i romersk mytologi.

Selv efter de samme stier i et militært diktatur bør kamplov ikke forveksles med dette regerings regime. I første omgang er kamprettens tilstand midlertidig og tjener som et forsøg på at opretholde orden i et samfund i drastiske omgivelser.

Se også: Militær indgriben.