Juridisk Psykologi

Hvad er juridisk psykologi:

Juridisk psykologi er det psykologiske område, der samler fagfolk, der er involveret i samspillet mellem psykologi og lov . Psykologernes primære rolle inden for retfærdighed er at hjælpe med spørgsmål vedrørende mental sundhed hos de involverede i en proces.

For at blive juridisk psykolog skal du lave en specialiseret ph.d.-grad på banen eller aflevere konkurrencen fra Forbundsrådet for Psykologi med henblik på at opnå graden.

Juridisk psykologi er et af fagområdets viden og forskning inden for psykologi med vigtige samarbejder inden for statsborgerskab, vold og menneskerettigheder.

Blandt en juridisk psykologs aktiviteter overvåges i fængselssystemet. Som ekspert kan du arbejde med udarbejdelsen af ​​rapporter om parternes mentale sundhed, som kan sluttes til processerne for at hjælpe dommeren i hans beslutning.

Den juridiske psykolog handler også i mægling af retssager i anledning af vidnesbyrd og i følsomme områder som familielov, voldsprocesser i hjemmet, adoptioner, forældremyndighed blandt mindreårige.

Begrebet retsmedicin er også brugt til at udpege juridisk psykologi, men mindre almindeligt anvendt i Brasilien.

Nogle forfattere indikerer, at ord definerer forskellige felter, at "lovlig" er et mere omfattende udtryk over hele lovområdet, mens "retsmedicin" er mere rettet mod forummet eller retten. Og da der ikke er nogen konsensus om dens koncept, er det kendt at bruge en definition, eller en anden følger den professionelle præference, hvis du vil passe som juridisk eller retsmedicinsk psykolog.

Lær mere om betydningen af ​​retsmedicin.

Et af indsatsområderne inden for juridisk psykologi er Criminal Psychology, som er dedikeret mere korrekt til strafferet. Denne type psykolog bliver opfordret til at handle i straffesager på mange forskellige måder, såsom vurdering af mistænkte, forståelse af kriminelle motivationer og opdagelse af farlig adfærd.