effektiv

Hvad er Effektiv:

Effektiv er et adjektiv, der kvalificerer noget eller nogen som kompetent, produktiv, gyldig og sikker til at udføre en given funktion uafhængigt og uden hjælp fra andre.

En effektiv person er en, der virker effektivt i hans eller hendes handlinger, dvs. opfylder alle mål og mål planlagt med kvalitet og succes.

Nogle af de vigtigste synonymer af effektive er: dygtig, rentabel, nyttig, gyldig, sikker, stabil, aktiv, stand, produktiv og rentabel.

Se også: Betydning af effektivitet og effektivitet.

Etymologisk er ordet "effektiv" stammer fra den latinske effektivitet, hvilket betyder "det udfører" eller "der opererer".

Effektiv og effektiv

Betydningen af ​​effektiv og effektiv er ens, men har nogle forskelle i deres betydning.

En effektiv person er en, der kan gøre ting med kvalitet, mens det effektive individ er en, der kender de rigtige ting at gøre med målet om at gennemføre et centralt projekt eller mål.

På arbejdspladsen skal en professionel opretholde balancen mellem at være effektiv og effektiv, det vil sige at vide, hvordan man identificerer de rigtige ting at gøre og gør dem på en selvsikker måde.

Lær mere om forskellen mellem effektivitet og effektivitet.