Almindelig lov

Hvad er en almindelig lov:

Almindelig lov er den mest almindelige normative art, der er forudset i forbundsforfatningen, og den ændrer normer for generel og abstrakt form.

Almindelige love kan bortskaffes under alle omstændigheder, bortset fra dem, der er forbeholdt nationalkongressens supplerende love og interne anliggender, der skal reguleres af dekreter og beslutninger.

Almindelige love betragtes som primære normative handlinger, det vil sige, de skaber, ændrer og slukker rettigheder efter en lovgivningsproces og ordlyd udtrykt direkte i forbundsforfatningen. De øvrige primære normative handlinger er:

 • ændringer af forfatningen
 • supplerende love
 • delegerede love
 • midlertidige foranstaltninger
 • lovgivningsmæssige afgørelser
 • resolutioner

Forskelle mellem almindelig lov og supplerende lov

Forskellene mellem almindelige love og komplementære love stammer fra forbundsforfatningen og er af materiel og formel karakter. Forskellen i materiel natur vedrører nøjagtigt det spørgsmål, der kan lovgives af hver lovtype, og den formelle forskel er relateret til den godkendelsesproces, som hver enkelt har.

Sager behandlet i lov

Den komplementære lov har sit indsatsområde bestemt i forbundsforfatningen på en begrænsende måde, det vil sige, nogle spørgsmål kan kun reguleres gennem denne type lov. Dette sker i sager, der allerede er forudset i forfatningen på overfladisk vis og kræver komplement.

Den almindelige lov giver mulighed for såkaldte restforhold, det vil sige alt, der ikke er forbeholdt supplerende love, lovdekret eller beslutninger.

Ifølge STF er der ikke noget hierarki mellem komplementære love og almindelige love. Materialets forbehold har følgende konsekvenser: En materielt komplementær lov kan ikke tilbagekaldes ved almindelig lov (i betragtning af at den ikke kan lovgive om disse spørgsmål), men en supplerende lov kan altid ophæve en almindelig lov .

Godkendelsesproces

For at en komplementær lov skal godkendes, er det nødvendigt, at det absolutte flertal, det vil sige mere end halvdelen af ​​medlemmerne af nationalkongressen, er til fordel for projektet.

Afstemning til godkendelse af en almindelig lov sker ved simpelt flertal, det vil sige de fleste parlamentsmedlemmer, der er til stede på afstemningsdagen.

Formelt komplementære love (godkendt med absolut flertal, men ikke behandlet sager eksklusive supplerende love) kan ophæves ved almindelige love.

Almindelig regning

Den almindelige regning er det dokument, der indleder lovgivningsprocessen for en almindelig lov, der skal oprettes eller ændres. Lovgivningsmæssig proces er sæt af alle de faser, der er nødvendige for at et lovforslag skal godkendes, fra forslaget til afstemningsfasen.

Hvem kan foreslå en almindelig regning?

Ifølge artikel 61 i forbundsforfatningen er initiativet til den almindelige lovgivning:

 • til ethvert medlem eller udvalg i deputeretkammeret
 • til ethvert medlem af den føderale senat eller af nationalkongressen
 • til republikkens præsident,
 • til højesteret,
 • til de høje domstole,
 • til republikkens justitsminister
 • og borgere gennem populært initiativ med underskrift af mindst 1% af landets vælgere fordelt i mindst fem stater, med ikke mindre end 0, 3% af vælgerne af hver af dem.

Delegerede love

De delegerede love er love udarbejdet af republikkens præsident efter godkendelse fra National Congress, som skal angive delegationens indhold og betingelser.

Ifølge artikel 68, stk. 1 i forbundsforfatningen, kan delegerede love ikke lovgive om:

 • Nationalkongres eksklusive kompetence;
 • underlagt supplerende lov
 • organisation af retsvæsenet og den offentlige anklagemyndighed, karrieren og garantien for dets medlemmer
 • nationalitet, statsborgerskab, individuelle, politiske og valgmæssige rettigheder
 • flerårige planer, budgetretningslinjer og budgetter.

Efter godkendelse af loven delegeret af National Congress, går det ind i retssystemet med status som almindelig lov.