At eksistere

Hvad det er:

At eksistere er et verb på det portugisiske sprog, der henviser til hvad der er på et tidspunkt eller i øjeblikket, det vil sige, hvad der lever.

Eksempel: "Det faktum at du eksisterer gør mig meget glad . "

I denne forstand kan verbet der repræsenterer både den faktiske og levende eksistens af noget eller nogen, såvel som den subjektive, specifikke eksistens af den imaginære af hver enkelt, og som ikke opstår som noget konkret eller taktilt, for eksempel.

Eksempel: "Mine drømme eksisterer kun i min fantasi" .

Verbet eksisterer kan klassificeres som prædiktiv eller intransitive, i overensstemmelse med den sammenhæng, hvori den anvendes.

Etymologisk er dette udtryk stammer fra den latinske ekssist / eksisterende, som kan oversættes som "at blive vist" eller "at blive født".

Verbet eksisterer kan anvendes i forskellige sammenhænge under forudsætning af forskellige betydninger. De mest almindelige synonymer af dette begreb er: at være, være, være, være i sidste ende, at opholde sig og forblive.

Den eksisterende antonym er i sin tur ikke-eksisterende.