Kvindernes Empowerment

Hvad er kvinders bemyndigelse:

Kvindebeføjelse er handlen om at styrke kvinder med social deltagelse og sikre, at de kan være opmærksomme på kampen for deres rettigheder, fx fuld ligestilling mellem kønnene.

Også kendt som "empowerment of women" består denne handling i at placere kvinder på alle sociale, politiske og økonomiske områder.

Kvinders empowerment søger kvinders ret til at deltage i offentlige debatter og træffe afgørelser, som er vigtige for samfundets fremtid, især i forhold til kvinder.

I øjeblikket er der flere NGO'er (ikke-statslige organisationer) og institutioner dedikeret til kvinders empowerment med fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder.

Lær mere om betydningen af ​​ligestilling mellem mænd og kvinder.

FN's enhed for ligestilling mellem kvinder og mænd (UN Women) har udarbejdet en liste over 7 grundlæggende principper for kvinders empowerment på det sociale og faglige område:

  • Etablere virksomhedsledelse følsomt for ligestilling på højeste niveau.
  • Behandle alle kvinder og mænd retfærdigt på arbejdspladsen, respektere og støtte menneskerettigheder og ikke-forskelsbehandling.
  • Sikre sundhed, sikkerhed og trivsel for alle kvinder og mænd, der arbejder i virksomheden.
  • Fremme uddannelse, uddannelse og faglig udvikling for kvinder.
  • Støtte kvinders iværksætteri og fremme kvinders empowerment politikker gennem forsyningskæder og marketing.
  • Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder gennem samfundsdrevne initiativer og social aktivisme.
  • Mål, dokumentere og offentliggøre virksomhedens fremskridt med at fremme ligestilling mellem kønnene.

Udøvelsen af ​​kvinders empowerment bør ikke kun dreje sig om kvinder, men også at sikre, at der er en bred lighed mellem positionering og deltagelse af begge køn i samfundet og dets øvrige lag.

Lær mere om betydningen af ​​kønsbeføjelse og ulighed.