antecedence

Hvad er Advance:

Advance er handlingen fra foregående, det vil sige hvad der foregår før og forud for en given situation eller lejlighed, for eksempel.

Den består af en hvilken som helst betingelse fortilfælde til en aktuelle omstændighed eller situation, som kan antage både en forklarende og begrundende karakter.

Eksempel: "Uden at kende drengens antecedenter ønskede lederen ikke at ansætte ham" .

På engelsk kan ordet fremskridt bogstaveligt oversættes til antecedens eller i forrang, forrang og på forhånd ("på forhånd").

Blandt de vigtigste synonymer i forvejen står følgende: forrang, forrang, prolog og prioritet.

Lær mere om betydningen af ​​prolog.

Criminal antecedents

Kriminelle (eller kriminelle) optegnelser er optegnelser, der indeholder alle mulige passager eller beskyldninger, som en person måtte have med politiet og lovgivningen.

Alle personer, der er anklaget eller har begået en forbrydelse i straffeloven, selv efter sagsøgtes beslutning og overbevisning, forbliver i kriminalseddel i den føderale politidatabase.

Det vil sige, at alle oplysninger, der er relevante for civilretlige systemer, er registreret, såsom kriminelle domme, frikendelse, indgivne henvendelser, straffesager afsluttet og igangværende.

Det er almindeligt at kræve erklæringer, der bekræfter manglende kriminalregistre for visse typer aktiviteter, såsom udpegning af opholdstilladelser i udlandet, deltagelse i visse typer offentlige udbud eller for eksempel at kunne lukke en arbejdskontrakt.