relevante

Hvad er Relevant:

Relevant er et adjektiv af to slægter, der henviser til, hvad der er vigtigt, hvilket har betydning og relevans ; til hvad der skiller sig ud eller som er uundværligt .

Det relevante ord definerer noget, der har relevans, det vil sige, det har eller fortjener fremtrædende ; som et slående historisk øjeblik eller en personlighed, der skal huskes og placeres i prominens på grund af dens betydning.

Et relevant objekt kan forstås som noget værdifuldt og værdifuldt, som fortjener opmærksomhed for dets betydning eller sjældenhed.

En relevant kendsgerning er en, der har stor betydning, hvilket repræsenterer repræsentativitet og mening i en bestemt situation. Det betragtes som en uundværlig og helt nødvendig kendsgerning.

I henhold til straffelovens artikel 121 er det i tilfælde af simpelt mord, der skyldes en væsentlig social eller moralsk værdi, ret til nedsættelse af dommen mellem en sjettedel og en tredjedel af den samlede dommer fastsat af dommeren.

Få mere at vide om Relevans.

Synonymer af relevante

  • vigtigt
  • udragende
  • værdifuld
  • uundværlig
  • dyrebare
  • dyb
  • fremragende
  • magno
  • aksial
  • relevante

Relevant og irrelevant

Relevant og irrelevant er anonyme ord, det vil sige, de har forskellige betydninger.

Noget relevant betragtes som vigtigt, præcist og uundværligt, mens irrelevant er noget, der har ringe eller ingen betydning, det der er nedslående eller har ingen relevans .

Se også betydningerne af Whimsy, Relevant og Irrelevant.