standard

Hvad er Revelia:

Åbenbaring er et juridisk begreb, der udtrykker tilstanden eller kvaliteten af åbenbaring, det vil sige, det er en person, der ikke forekommer i dommen (eller vises og ikke forsvarer forsvar) efter citat. I figurativ forstand kan åbenbaring også være et synonym for oprør .

Den adverbielle sætning " som standard " udtrykker en situation, hvor åbenbaring ikke forekommer, og kan også betyde " tilfældigt ". I en "domsafsigelse" består den af ​​en udtale mod en part, der ikke forekom eller blev repræsenteret ved den korrekte høring.

I forbindelse med en civilret er det den sagsøgtes manglende handling i modsætning til forfatterens anmodning. Det kan være absolut, hvis sagsøgte ikke optræder i retten, det vil sige, hvis han ikke udøver nogen handling i processen eller relativ, hvis sagsøgte ikke bestrider, men fremstår i retten på nogen anden måde, nemlig at udpege en procurator. En lykke kan til enhver tid påtage sig og være en del af processen, selvom han ikke har fremlagt forsvar i tide. Det kan dog kun påtage sig processen i den tilstand, hvor den er, og kan handle fra det punkt.

Effekter af forsømmelse

Artikel 319 i CPC angiver, at virkningerne af misligholdelse består i formodningen om, at de faktiske omstændigheder påstået i originalet er sande. På trods af dette er det vigtigt at bemærke, at det er muligt at eksistere og ikke se virkningerne heraf.