Gentleman

Hvad er Gentleman:

Gentleman er et engelsk ord, der betyder gentleman . Det er et udtryk, der betegner mennesket med ubeskrivelig adfærd, udrustet med stor uddannelse og kultur og med stor delikatesse af behandling . Herre flertal er herrer .

En gentleman er en mand af god familie eller god stående. Han er nogen høflig, følsom eller veluddannet. Eks: Handlet som en sand herre! " Han optrådte som en ægte herre!"

Gentleman kan også oversættes som "herre", et uddannet begreb, der refererer til en mand. Eks: Hvem er den herre, der lige er kommet? " Hvem er den herre, der lige er ankommet?"

Oprindeligt betegner dette engelske udtryk en mand tilhørende adelenes lavere klasse. Senere blev ordet anvendt til en mand, der havde en høj position i samfundet. Fra det nittende århundrede blev det det engelske ideal for uddannelse og personlighed, præget af selvmesterskab, fair play, altruisme, mod og god uddannelse.

Gentlemen's aftale er et engelsk udtryk, der betyder gentlemen's agreement eller gentlemen's agreement. Den består af en aftale af enhver art, der udelukkende er baseret på de involverede parters gode tro. Denne uformelle aftale er baseret på gensidig tillid og kan etableres mellem diplomater, forretningsmænd mv.

I den musikalske kontekst er Gentleman den 19. singel udgivet i april 2013 af den sydkoreanske kunstner Psy . Herudover er gentleman også pseudonymet, der anvendes af Otto Tilmann, tysk sanger af reggae.