BSC - Balanced Scorecard

Hvad er BSC - Balanced Scorecard:

BSC - Balanced Scorecard er et strategisk planlægningsværktøj, hvor virksomheden klart har defineret sine mål og strategier for at måle forretningsresultater gennem kvantificerbare og kontrollerbare indikatorer.

BSC-metoden blev første gang offentliggjort i 1992 af Robert S. Kaplan, professor ved Harvard Business School og David P. Norton, præsident for Renaissance Solutions, i en artikel, der definerede parametre til evaluering og forbedring af forretningsresultater.

Metoden består i at bestemme på en afbalanceret måde årsags- og effektforbindelserne mellem de fire selskabsevalueringsindikatorer, som er:

Finansielle: skabe nye resultatindikatorer, så aktionærer kan få bedre afkast af deres investeringer;

Kunder: At kende graden af ​​kundetilfredshed med virksomheden;

Interne processer: Virksomheden skal identificere om der er produkter med problemer, hvis de blev leveret inden for den forventede tid og satse på innovationen af ​​sine produkter;

Læring og vækst: Det handler om medarbejdernes kapacitet og motivation, og et bedre informationssystem i virksomheden.

I BSC-analysen betyder det, at hvis de fire indikatorer anvendes i overensstemmelse med de mål, som virksomheden har foreslået, er det, hvis de er afbalancerede, at selskabet vil kunne udføre bedre, hvilket gør det muligt at udforme nye strategier.

BSC er relateret til virksomhedens vision og strategi, to nøgleområder for virksomheden at lykkes.