GFIP

Hvad er GFIP:

GFIP betyder FGTS og Social Security Information Retrieval Guide. Det er en vejledning, der er brugt til at indsamle FGTS (Garantifonden for Tjenesten) og at stille oplysninger om den forsikrede til rådighed for social sikring. Det blev oprettet for at erstatte FGTS-GRE Pickup Guide.

Juridiske enheder er forpligtet til at levere GFIP månedligt i følgende tilfælde:

  • når de skal indsamle garantifonden for arbejdstagerens tid; og / eller
  • når de giver oplysninger om de lønninger, der er opnået af medarbejderne og ansættelsesforholdet.

Ovennævnte oplysninger er afgørende for, at Social Security har en funktionel registrering af sine forsikringstagere.

GFIP tilvejebragte en mere effektiv måde at indsamle FGTS værdier og tilføjet nyttige oplysninger til at lette adgangen til bevis på forsikringsbidrags bidragstid samt forbedre social sikringspleje.

Leveringen af ​​GFIP skal ske med magnetiske midler indtil den syvende dag i måneden efter generatorens kompetence gennem SEFIP, som er det program, der genererer og udskriver vejledningen. SEFIP er tilgængelig på Caixa Econômica Federal hjemmeside.