føre

Hvad er lederskab:

Lederskab er kunsten at beordre mennesker, tiltrække tilhængere og positivt påvirke tankegang og adfærd.

Lederskab kan komme naturligt, når en person skiller sig ud i lederrollen uden nødvendigvis at have en lederposition. Det er en slags uformel ledelse. Når en leder vælges af en organisation og tager stilling til myndighed, udøver han formelt lederskab.

En leder er en person, der leder eller agglutinerer en gruppe og kan indsættes i industrien, hæren mv. Der er flere typer leder, som ændres afhængigt af gruppens karakteristika (kampenhed, arbejdsgruppe, ungdomsgruppe).

Lederen har til opgave at forene gruppens elementer, så de sammen kan nå gruppens mål. Lederskab er relateret til motivation, fordi en effektiv leder ved, hvordan man motiverer elementerne i deres gruppe eller team.

Nye tilgange til emnet hævder, at lederskab er adfærd, der kan udøves og forbedres. En leders evner omfatter karisma, tålmodighed, respekt, disciplin og frem for alt evnen til at påvirke underordnede.

Ordet lederskab kommer fra den engelske sigt leder, hvilket betyder leder. På engelsk er lederskab oversat til lederskab . Eks: Han er en god chef, fordi han har gode ledelsesmæssige færdigheder. / Han er en god chef, fordi han har gode ledelsesevner.

Typer af lederskab

De tre klassiske ledelsesformer, der definerer forholdet mellem lederen og hans tilhængere, er: Autokratiske, Demokratiske og Liberale (eller Laissez-Faire ).

Autokratisk lederskab : Det er en form for autoritært lederskab, hvor lederen pålægger sine ideer og beslutninger om gruppen. Lederen hører ikke gruppens mening.

Demokratisk lederskab : Lederen opmuntrer gruppens deltagelse og styrer opgaverne. Det er en slags deltagende lederskab, hvor der træffes beslutninger efter debat og sammen.

Liberal Leadership : Der er frihed og total tillid i gruppen. Afgørelser delegeres og ledernes deltagelse er begrænset.

Lederskab i organisationer

I en organisation er lederskab et spørgsmål af grundlæggende betydning, da den er relateret til succes eller fiasko, hvad enten man skal nå de definerede mål eller ej. Især i forretnings- eller organisatorisk sammenhæng er det vigtigt at kunne skelne mellem leder og chef.

En chef har beføjelse til at beordre og kræve lydighed fra gruppens elementer, fordi han ofte anser sig overlegen over for dem. En god leder peger retningen mod succes, udøver disciplin, tålmodighed, engagement, respekt og ydmyghed.