XHTML

Hvad er XHTML:

XHTML er akronym for EXTENSIVE HyperText Markup Language, som på engelsk står for Extensible Hypertext Markup Language . Det er et sprog til opbygning af sider på internettet, der er oprettet fra sprog HTML (tidligere version) sammen med sprog XML, der omdanner sig til et standardiseret sprog til web.

XML ( eXtensible Markup Language ) er karakteriseret som et fleksibelt og dynamisk sprog, der kan skrives i flere formater og fortolkes med lethed.

HTML-sproget ( HyperText Markup Language ) blev skabt af Tim Barners-Lee i 1990'erne. Det er et af de mest anvendte til websideproduktion. Men visse enheder med internetadgang, som f.eks. Mobiltelefoner og andre, kan ikke fortolke dette sprog tilstrækkeligt. Derfor blev brugen af ​​HTML- tags sammen med reglerne for XML-sproget oprettet XHTML-sproget.

XHTML leveres som standardiseret sprog og anbefales af W3C organisationen. W3C er den officielle organisation, der udvikler specifikationer til oprettelse af webindhold og stiller til rådighed for høring og overvågning af definerede tilgængelighedsstandarder.

HTML5-sproget er den femte version af HTML og vil være den nye standard til at producere websider, der omfatter forskellige sprog.