inklusion

Hvad er inkludering:

Inklusion er handlingen med at inkludere og tilføje, det vil sige at tilføje ting eller mennesker i grupper og kerne, der tidligere ikke var en del af det.

Socialt inddragelse udgør en handling af lighed mellem de forskellige individer, der befinder sig i et bestemt samfund. Denne handling gør det således muligt for alle at have ret til at integrere og deltage i de forskellige dimensioner af deres miljø uden at lide nogen form for forskelsbehandling og fordomme.

Nogle af de vigtigste synonymer for integration er: introduktion; placering; inkorporering; integration; integration; involvering; ramme; abrangimento; omfatter; og lukning.

Social integration

Den er dannet af en række handlinger, mange af dem omfattet af love, som sikrer lige deltagelse af alle medlemmer af et samfund.

Social integration omfatter integration af alle individer, uanset fysisk tilstand, uddannelse, køn, seksuel orientering, etnicitet, blandt andet.

Lær mere om social integration.

Skoleinddragelse

Det består af ideen om, at alle borgere bør have ret til at få adgang til uddannelsessystemet uden adskillelse og diskrimination på grund af køn, religion, etnicitet, social klasse, fysiske og psykiske forhold mv.

Få mere at vide om skoleinddragelse.

Digital integration

Det repræsenterer lige muligheder for alle borgere at have adgang til informations- og kommunikationsteknologi (ikt).

Samlet set består digital integration af demokratisering af teknologi, hvor uafhængig af social klasse, etnicitet, religion og økonomisk magt kan den enkelte udnytte de teknologiske værktøjer.

Lær mere om digital integration.