ateist

Hvad er ateist:

Ateist er den der ikke tror på Gud eller noget "højere selv". Ordet stammer fra det græske " atos ", hvilket betyder "uden Gud, som nægter og forsætter guderne". Det er dannet af negationens partikel " a " sammen med den radikale " theos " (gud).

Udtrykket blev født i det antikke Grækenland for at beskrive de mennesker, der afviste guddommerne tilbedt af meget af samfundet. De blev betragtet som onde fordi de ikke troede på de mange ærede guder.

I teologiske religioner (med tro på et guddommeligt væsen) er en ateist en, der nægter eksistensen af ​​en øverste, almægtig (som kan alle), alvidende (hvem ved alt) og allestedsnærværende væsen (som samtidig er i alle stederne).

Ateisme er "ateismens" lære . Det er en filosofisk holdning, der afviser ideen om eksistensen af ​​nogen guder. Det er en holdning af vantro på det religiøse påstand om, at der er guddomme, og at de udøver indflydelse i universet og menneskelig adfærd.

En ateist kan have en aktiv attitude (når han voldsomt forsvarer mangel på nogen gud) eller en passiv holdning (når han kun benægter, fordi der ikke er noget bevis for at bevise eksistensen af ​​guddommelighed).

Passiv holdning er en form for agnosticisme, hvor agnostiske ateister ikke tror på Gud, men samtidig udelukker ikke muligheden for eksistens.

Lær mere om ateisme.