Ethos

Hvad Ethos er:

Ethos er et ord med græsk oprindelse, hvilket betyder " moralsk karakter ". Det bruges til at beskrive det sæt af vaner eller overbevisninger, der definerer et fællesskab eller en nation.

I forbindelse med sociologi og antropologi er ethos de toldmæssige og adfærdsmæssige træk, der skelner et folk. For eksempel etos af indianerne.

Det kan også bruges til at henvise til musikens indflydelse på følelser af lyttere, deres adfærd og endda deres adfærd. Etos udtrykker også sæt af karakteristiske værdier af en kulturbevægelse eller et kunstværk.

Ethos kan yderligere udpege de moralske, sociale og affektive egenskaber, som definerer en bestemt persons eller kulturs adfærd. Ethos henviser til den motiverende ånd af ideer og skikke.

I retorik er ethos en af ​​overtalelsesmetoderne eller komponenter i et argument, der er karakteriseret ved Aristoteles. Etos er den moralske komponent, taleren eller autoriteten af ​​højttaleren til at påvirke publikum. De øvrige komponenter er logoer (brug af begrundelse, grund) og patos (brug af følelser).