Jern pande

Hvad er Iron Testament:

Jernhoved er navnet givet til den person, der ser ud som ansvarlig for en bestemt virksomhed eller virksomhed, mens den sande leder forbliver anonyme og kontrollerer virksomheden. Jernpanden er en, der er en slags facade, leder føringen, men har ikke magten.

En af de tidligste tider, hvor jernets navn blev rejst, var at udpege mænd i bøjerne med det formål at nedbryde og vælte fjendens skibe. Han blev kaldt jernpanden ved bogstaveligt at ramme skibet og samtidig for at være den første til at fremstå, men ikke at være leder.

Jernpanden er en, der står i en anden organisations navn, men det kan også være i en anden persons navn. Denne person forudsætter synlighed og ansvar i stedet for en anden person. Jernpanden viser til andre, at et bestemt firma, ide eller god er din, fordi det ikke er det, det repræsenterer kun. Jernpanden kan også fungere for at beskytte en person, der ikke har en meget gunstig økonomisk situation. Ofte bruges jernpanden til forhandling af varer for at beskytte den sande købers identitet.

På engelsk oversættes udtrykket jernhoved ofte til figurhoved eller halmman . Disse to ord beskriver også en person, der synes at have en ledende rolle, men har faktisk ikke myndighed og ansvar.

Jern og orange pande

Ved mange lejligheder bruges jern og orange browsere populært som synonymer. Selvom de har flere ligheder, udmærker ordet orang, fordi det afslører en naiv person, der tilbyder at repræsentere en anden i en ulovlig aktivitet. Typisk er en "orange" opvejet af opgaven, men hvis ordningen ikke løber som planlagt, kasseres den og antager konsekvenserne af de ulovlige handlinger.