Klasse kamp

Hvad klasse kampmidler:

Klassekamp er modstanden mellem forskellige klasser af samfundet. Klassekampen er ikke kun en konflikt, det involverer økonomien, politikken og samfundet som helhed. Betegnelsen klassekamp var en betegnelse skabt af den tyske filosof Karl Marx.

Klassekampe har eksisteret siden middelalderen, da de herskende klasser som konger og borgerskab kæmpede arbejderne og til tider endog voldsomt. De dominerende klasser udøver deres magt på en autoritær måde generelt, og det resulterer i konflikter med de lavere klassers repræsentanter.

Filosoferne Karl Marx og Friedrich Engels skabte begrebet klassekamp for at udpege de konflikter der eksisterer mellem medlemmer af de højere klasser og de lavere klassers. For Marx har klassekampe gennem årene været en af ​​flere årsager til revolutioner i verdenshistorien. Marx delte samfundet i indehavere, repræsenteret af bourgeoisiet og arbejdstagere, repræsenteret af proletariatet, som var de eneste arbejdere.

Filosoffer mener, at klassekampen kun vil afslutte kapitalismens ende og dermed afslutningen af ​​opdelingen af ​​sociale klasser.