MyMovies |

Hvad er Synopsis:

Synopsis er en slags resumé, en syntese af et litterært, videnskabeligt arbejde og så videre. Synopsis kaldes også et resumé, da det også er en kortere version af en originaltekst, ikke nødvendigvis et resumé.

Formålet med synopsis er at få læseren til at forstå hovedpunkterne i den oprindelige tekst, og synopsis af en bog, film eller begivenhed kan læses, og det er vigtigt at gøre individer interesserede eller ej i resten af ​​arbejdet, er en slags decoy.

En af de vigtigste forskelle mellem synopsis og abstrakt er, at synopsis normalt skrives af forfatteren af ​​den pågældende tekst eller det pågældende arbejde, hvilket normalt ikke er tilfældet i abstrakt.

Synopsis starter generelt med titlen, det bringer også forfatterens navn, teksttype og hovedtanken til teksten. Synopsis er forskellig fra en anmeldelse, for eksempel, da den ikke indeholder fortolkningen eller udtalelsen fra den person, der skrev, er kun dannet med den sande forfatters mening, ofte omskrevet.

I den cinematografiske sammenhæng er en synopsis et resumé af filmens plot, hvor de væsentlige aspekter af plottet mødes uden nogen teknisk reference.

Hvad angår Bibelen, er synopsis et spørgsmål om parallel ordening af lignende tekster fundet i de tre første evangelier (Matthew, Markus og Lukas). Denne ordination udføres på grundlag af Markus evangelium, fordi den betragtes som den ældste og anses for at have mere af Kristi lære. På grund af dette er de tre første evangelier kendt som synoptikere, da de er en gennemgang af Jesu arbejde på jorden.