hodiernal

Hvad er i dag:

Hodierno er et adjektiv, der beskriver noget som nutidigt, nutidigt og moderne, det vil sige det er almindeligt i nyere tid og i dag.

Etymologisk set ordet "hodierno" stammer fra den latinske hodiernus, hvilket betyder "henvist til nutiden", som igen stammede fra udtrykket hodie, hvilket betyder "i dag".

Når det siges, at en bestemt bruger, adfærd eller person er moderne, betyder det, at den har egenskaber, der refererer til nutiden, virkeligheden og den der er i forhold til samtidighed.

Eksempel: "Jeg kan ikke forstå dette samfund i dag" eller "Børnearbejde er stadig et onde i Brasilien i dag" .

Se også: Moderne.

Synonymer af hodierno

 • I øjeblikket besidder denne stilling
 • moderne
 • ny
 • nutidige
 • Seneste
 • strøm
 • foreliggende
 • foreliggende
 • Nupérrimo.

Nuværende Antoniner

 • fortid
 • forældet
 • Se post
 • Inatual
 • gammel
 • fortid
 • retrograd
 • arkaiske
 • forældet
 • Forældet.