snob

Hvad er Snob:

Snob er et engelsk ord, der blev indarbejdet i det brasilianske ordforråd med stavningen "snob". En snobbig person er en der viser arrogance og overlegenhed i sine holdninger og behandler med foragt nogle mennesker, der ikke anser at have egenskaber, som er værdige for deres opmærksomhed som for eksempel rigdom, skønhed, uddannelse, adel osv.

Snobberien af ​​velhavende mennesker, der afviger fattige mennesker med ringere socialt stående er meget almindeligt. Snobberi var en adfærd fra gamle samfund, da bourgeoisiet forsøgte at efterligne aristokratiens forfining og smag. Af denne oprindelse er snoberne, der foretrækker at forholde sig til folk med høj social status, der demonstrerer afgudsdyrkelse for rigdom og har brug for at vise eller efterligne en livsstil, som de stræber efter at erobre.

I den populære forstand er snoben en som er overlegen, som foregiver at være vigtig og kritiserer på en nedsættende måde andres holdninger. I mange tilfælde behandler snobberiet med ligegyldighed dem, som ikke tror, ​​at de er indflydelsesrige eller relevante i deres sociale forhold.