bidrag

Hvad er bidrag:

Bidrag betyder tilskud, bidrag. Det er et begreb, der er meget udbredt i erhvervslivet. Bidrag anvendes oftest som et økonomisk bidrag, en penge eller en hjælp, der anvendes til et bestemt formål.

Bidrag er et tilskud af forskellige naturer, både økonomisk, kapital, moralsk og litterær, eller endda bidrag fra viden, social eller videnskabelig. Der er også tilvejebringelse af information. Kendskab til og / eller information er normalt mere forståelig, når det drejer sig om teknisk bistand. For eksempel: et bidrag i form af viden.

Bidraget bruges også i parapsykologi, hvilket er når en materiel genstand, som normalt er af lille størrelse, krydser en fysisk barriere, eller det kan også være indgangen til genstande i lukkede steder som vægge eller loft.