lægge

Hvad er Layman:

Layman betyder en person med ringe eller ingen viden om et givet emne, for eksempel "en computerlegemænd".

Betydningen har sin oprindelse i det religiøse miljø, når det refererer til det medlem, der ikke havde tilstrækkelig viden til bestemte funktioner inden for den religiøse organisation, som han tilhørte.

I den katolske kirke er lægfolk kristne, der ikke er en del af præsteret, det vil sige de er ikke ordineret eller en del af det kirkelige hierarki, men deltager aktivt i aktiviteter i tilknytning til Kirken.

Udtrykket "lægmand" stammer fra den latinske " laicus ", hvis oprindelse kommer fra de græske " laikós ". Det er synonymt med "lay" eller "lay", det vil sige, det tilhører ikke eller ikke er underlagt nogen religion. For eksempel: læg eller læg undervisning.

Læg dommer

I juridisk henseende betyder "dommer" den person, der ikke har en magistereksamen, men har funktionen til at bistå retfærdighed. En dommer kan for eksempel gennemføre forligshøringer, forberede prøveprocessen og endog udarbejde en dom. Alle forslag vil dog blive evalueret af en dommer.

I straffelovgivningen har lejdommeren ingen beslutningskompetence og er forhindret i at udføre nogen straf, og denne funktion falder til landmanden. Begrebet lege indikerer at personen ikke har kendskab til magistrature.