Corporate Governance

Hvad er Corporate Governance:

Corporate governance svarer til de processer, told, politikker, love og institutioner, der bruges til at drive virksomhed .

Korporativ styring omfatter også forholdet mellem de involverede og de mål, som selskabet er styret af. I nutidige organisationer er hovedgrupperne af eksterne interessenter aktionærer, kreditorer, handel, leverandører, kunder og samfund, der er berørt af virksomhedens aktiviteter (også kendt som interessenter). De interne interessenter er dannet af bestyrelsen, ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere.

Corporate governance er et mangesidet problem, primært på grund af arten og omfanget af ansvaret for bestemte personer i organisationen. Et af virkningerne af et corporate governance system er økonomisk effektivitet med vægt på aktionærernes trivsel.

Corporate Governance har i det væsentlige til formål at genoprette og garantere virksomhedens pålidelighed for sine aktionærer, og skabe et effektivt sæt af mekanismer, både incitament og overvågning, for at sikre, at ledernes adfærd altid er tilpasset aktionærernes interesser.

God corporate governance bidrager til en bæredygtig økonomisk udvikling, der giver forbedringer i virksomhedernes præstationer. Af disse grunde er det så vigtigt at have kvalificerede rådgivere og kvalitetsstyringssystemer for virksomheder og dermed undgå forskellige forretningsmæssige fejl som magtmisbrug, fejl og svig.