Frihandelszone

Hvad er en frihandelszone:

Frihandelszone er en regional økonomisk blok dannet af flere lande med det formål at mindske eller fjerne tolden blandt medlemslandene. Formålet med frihandelsområdet er at stimulere samhandelen mellem de deltagende lande.

Frihandelszoner blev oprettet efter Anden Verdenskrig, da flere lande sammen med de store økonomiske blokke slog sig sammen for at danne geopolitiske og økonomiske organisationer, der danner regionale økonomiske blokke af forskellige typer, herunder frihandel med det formål at reducere eller fjerne told.

Foruden frihandelszoner blev toldunioner (åbning af interne markeder mellem medlemslande eller med eksterne nationer) eller fælles markeder (fri bevægelighed for mennesker, mekanik, tjenesteydelser og kapital) skabt.

Blandt frihandelsblokke er Mercosul (Fællesmarked for Syd), der blev oprettet i 1991 med det formål at oprette en frihandelszone, eliminere toldbarrierer og toldunion. Medlemmerne af Mecosul er: Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay og Venezuela.

Lær mere om økonomiske blokke.