zygote

Hvad er Zygote:

Zygote eller æg er den diploide celle, der er resultatet af forening af kernerne i to gensidigt kompatible celler. Det er et produkt af seksuel reproduktion .

I dyr kaldes zygot et æg og er resultatet af foreningen af ​​to gameter, det er en celle, der er i stand til at lagre forældrenes genetiske egenskaber og kan generere alle cellelinjerne i den voksne organisme.

Zygote er cellen dannet ved sammensmeltningen af ​​han- og hunkarneterne, som ved differentiering og embryogenese vil give anledning til artens nye væsen, først i form af et embryo. I det specifikke tilfælde af mennesket har en zygote 23 par kromosomer, det vil sige 46.

I planter vil zygotet give anledning til sporofyten, den fase der producerer sporer; spiring af disse sporer giver anledning til gametophyt, der er i stand til at producere haploid gameterne.

I spermatophytes bliver zygotet først et embryo i frøet, mens zygoten i pteridophytene udvikler sig direkte til den voksne plante.

I svampe er zygot cellen som følge af fusion af kernerne i to seksuelt kompatible hyphae og giver anledning til en zygospore, der producerer en ny hyphae, hvis kerne fortsætter med meiosier og genererer sporer, der er i stand til at udvikle sig i nye haploide individer.

Se også betydningen af ​​befrugtning og embryonisk udvikling.