Food web

Hvad er Food Web:

Food web er et sæt fødekæder indbyrdes forbundne med hinanden . Det hedder også fødevarenettet.

Fødevarenettet repræsenterer de mange relationer mellem et økosystems organismer.

Økosystem er det sted eller miljø, hvor gensidige relationer udvikler sig mellem alle væsener, der beboer det.

Se også betydningen af ​​økosystemet.

Det samme levende væsen indsættes i et økosystem kan tilhøre forskellige fødekæder, der udøver forskellige roller.

Det kan fodre et andet levende væsen eller tjene som mad. I denne proces mødes fødekæderne til sidst og danner en fødevarebane.

Fødevarekæden

Fødevarekæden er en sekvens af levende væsener, som er opdelt i producenter, forbrugere og nedbrydere .

I fødevaresekvensen lever levende væsener på dem, der går forud for dem i kæden og derefter spises af dem, der følger efter hierarkiet.

Kæden i fødekæden begynder med levende producerende organismer, som er repræsenteret af planter, alger og af nogle typer bakterier og protozoer.

Primære forbrugere fodrer med producenterne. Dernæst kommer sekundære forbrugere (som fodrer primære forbrugere) og tertiære forbrugere (som fodrer sekundære forbrugere).

Nedbryderne er de bakterier og svampe, der vender tilbage til fødekæden, den nedbrydede stof, der er nødvendig for producenternes tilførsel, og lukker cyklen.

Lær mere om betydningen af ​​fødekæden.