Social integration

Hvad er social integration:

Social integration er det sæt af handlinger, der garanterer lige deltagelse af alle i samfundet, uanset social klasse, fysisk tilstand, uddannelse, køn, seksuel orientering, etnicitet, blandt andre aspekter.

Før der træffes foranstaltninger til social integration, er det nødvendigt at se på hvilke grupper, der udelukkes, og hvad der skal forbedres, hvis de skal integreres fuldt ud i samfundet.

For eksempel skal handicappede (især kørestolsbrugere) have offentlige fortovet at være i god stand og have ramper. Ellers vil disse mennesker ikke føle sig repræsenteret i det samfund, de lever i, fordi deres behov simpelthen ignoreres.

Konstruktion af ramper, der letter handicappedes adgang til fortovene, bliver et eksempel på social integration, da den består af en foranstaltning, der sigter mod at fremme en harmonisk integration af en gruppe, der oprindeligt er marginaliseret i samfundet.

Se også: Betydning af fordømmelse og betydningen af ​​diskrimination.

Social integration i skolerne

Også kaldet skoleinddragelse består den af ​​inklusiv handlinger i en uddannelsesinstitution, som bør være en grundlæggende del af dannelsen af ​​mennesket som borger.

Social integration i skolerne har til formål at eliminere fordomme og diskrimination uanset type (etnisk, handicappet, køn, seksuel orientering mv.).

Få mere at vide om skoleinddragelse.

Social integration i Brasilien

Brasilien vidner om store sociale uligheder og dermed udelukkelse af forskellige grupper fra deres grundlæggende rettigheder som borgere.

For at lette disse tilfælde blev nogle velfærdspolitikker skabt som en form for social integration, som f.eks. Bolsa Família, Zero Hunger, Minha Casa Minha Vida, blandt andre offentlige programmer.

Lovgivninger, der garanterer rettigheder for grupper, der traditionelt marginaliseres af samfundet, som f.eks. LGBT-samfundet, sorte og kvinder, er også eksempler på aktioner rettet mod social integration.

Lær mere om inkludering.