Kategorisk imperative

Hvad er kategorisk imperativ:

Det kategoriske imperative er et begreb af filosofi udviklet af filosofen Immanuel Kant, der hævder, at ethvert menneske skal handle i overensstemmelse med moralske principper.

Immanuel Kant

For Kant er et imperativ en plan, der tyder på, at en given handling skal iværksættes, der er underlagt en analyse.

Begrebet imperativ analyserer den motivation, der fører mennesket til at handle i forskellige situationer i livet.

Forskellige Kantian-imperativer

Immanuel Kant opdelte begrebet imperativ i to tråde: kategorisk imperativ og hypotetisk imperativ .

Kategorisk imperative

Det kategoriske imperative har som kernekoncept moralens, princippernes og respektens følelse.

Enhver handling, der træffes i praksis, betragter ikke kun det mål, det er målrettet, men også måden, hvorpå målet nås.

Ud over at være grundlæggende, at ingen er skadet, er det vigtigt, at adfærd fra dem, der udøver handlingen, har en grundlæggende moralsk bekymring, som er uafhængig af straf eller anden form for skade.

Det kategoriske imperativ indebærer, at enkeltpersoner skal handle i overensstemmelse med det, de gerne vil se som universel lov, det vil sige, de bør ikke gøre for andre, hvad de ikke vil lide andre at gøre med dem. På grund af dette lovbegreb blev det kategoriske imperativ også udpeget som et universelt imperativ .

Eksempel på kategorisk imperativ

Kør ikke med høj hastighed .

Bemærk, at den moralske samvittighed hos den person, der udtrykker udtrykket, ved, at man ikke kører med høj hastighed er en pligt; er en måde at ikke risikere ens liv og ikke andres liv, er at være ansvarlig over for sig selv og for sin næste.

Dette alene er nok, så handlingen med ikke at køre med høj hastighed sættes i praksis. Bemærk, at der ikke er nogen bekymring for straffen, der kan anvendes, hvis denne pligt ikke er opfyldt.

Uanset straffen er motivationen til handling den moralske bekymring og ikke frygten for en mulig bøde.

Betydningen af ​​kategorisk imperativ

Begrebet kategorisk imperativ er af stor betydning i ideen om et harmonisk samfundsliv, da det forsvarer, at alle mennesker opfører sig etisk og moralsk og handler uden at skade eller udnytte andre.

Filosofien om det kategoriske imperativ prædiker, at dette bør bringes i praksis for et spørgsmål om samvittighed og moralsk pligt, ikke for frygten for at modtage straf, hvis nogen er på en måde i strid med det, der anses for korrekt.

Den største fordel ved at sætte denne filosofi i praksis er en fredelig social sameksistens, da dagligdagen ikke er at gøre med andre, hvad man ikke vil gøre for sig selv.

Hypotetisk imperativ

Det hypotetiske imperativ er et helt modsat koncept til det kategoriske imperative.

Den centrale ide om det kategoriske imperativ er at følge en ide som en måde at opnå et bestemt formål på. Der er et direkte forhold mellem handling og formål, det vil sige at x skal opnås, og det skal gøres.

Dette imperativ kaldes hypotetisk, fordi den handling, der er nødvendig for at nå udgangen, kan eller måske ikke i praksis, afhængigt af vilje og tilbøjeligheder af hvem der i sidste ende vil udøve det.

Det er imidlertid ikke vigtigt, om dette formål følger principperne om moral og etik. Fokus er at have et mål og handle på en måde, der vil vinde dig over, uanset omstændighederne og resten.

Eksempel på hypotetisk imperativ

Hvis du ikke ønsker at betale en bøde, må du ikke køre med høj hastighed.

Bemærk, at individets største bekymring i ovennævnte sætning er manglende betaling af bøden.

Moral bekymring for ens egen integritet eller ens fysiske integritet eksisterer ikke. Hvad gør ham "forsigtig" er hypotesen om at blive arresteret snarere end ansvarsfølelsen.

Lær mere om imperativ.

De kantiske principper

Ifølge Kant afhænger menneskets moral ikke af eller er relateret til den oplevelse, han oplever, det vil sige, det er en kapacitet, som allerede er født hos mennesket; er medfødt.

Således er alle mennesker i stand til at skelne hvad der er rigtigt fra forkert.

Kantisk etik er helt jordet i det kategoriske imperative.

Kantisk moral tolererer ikke holdninger og handlinger motiveret af interesser, fordi den er baseret på pligt til at handle moralsk.

Lær mere om moral og etik.

Nysgerninger om Immanuel Kant

Kants far var kendt for at være en mand, der prædiker sandhed over alle ting.

Det er muligt at indse fra sine principper om etik og moral, at Kant direkte blev påvirket af hans fars etiske stramning.

Filosofen selv udtrykte selv gennem sin skrivning, at der i hans fars hus aldrig var plads til noget, der ville modsætte anstændighed og sandfærdighed.