diskretion

Hvad er diskretion:

Diskretion er kvaliteten af ​​det, der afhænger af en skønsmæssig beslutning . Men det kan også henvise til den frihed, der gives til den offentlige administration, for at handle og træffe beslutninger inden for lovens rammer.

Dette betyder, at diskretionsprincippet er den mulighed, der gives i lovens anvendelsesområde, således at man vælges blandt de forskellige hypoteser, som loven og forfatningen giver om et bestemt emne.

Afgørelser truffet under skønsbeføjelse bør følge visse specifikke kriterier, såsom aktualitet, hensigtsmæssighed, retfærdighed, rimelighed, retfærdighed og offentlighedens interesse.

Beføjelsen til skønsbeføjelse gives til den offentlige forvaltning, så den kan handle fritt, baseret på lovens grænser og i forsvaret for den offentlige orden, der sikrer offentlighedens autoritet om det pågældende.

I et bredere omfang svarer diskretion til karakteristika for, hvad der ikke er nogen begrænsninger.

Diskretion og binding

Når loven fastsætter alle aspekter af en bestemt administrativ handling, handler den offentlige administration under et bindende forhold, dvs. uden plads til subjektive fortolkninger af sagen, anvendelse af den eneste mulige løsning, der beskriver lovgivningen.

Men når loven ikke tidligere dækker alle aspekter af den administrative handling, handler den offentlige administration med skøn, og det er op til agenten, der vurderer den pågældende sag, at afgøre den bedste løsning i overensstemmelse med lovgivningen og offentlighedens interesser.

Se også: Betydning af administrativ lov.